Přihlásit do Realka

Vyberte si verzi realitního softwaru REALKO a využívejte jen ty funkce, které ke své práci potřebujete.

Objevte výhody šité na míru

 • Software se přizpůsobí velikosti Vaší kanceláře
 • S vybranou verzí programu, lze kdykoli přejít na vyšší verzi
 • Licence je možné kdykoli navýšit nebo snížit
 • Využívejte jen ty moduly, které potřebujete ke své práci
 • Vše pravidelně aktualizujeme
 • Reagujeme na požadavky klientů a rozšiřujeme funkčnost programu
 • Udržujeme aktuální, spolehlivé a rychlé importní můstky na nejznámější realitní servery na trhu

Ceny REALKA

Ceny se zpravidla odvíjí od počtu a druhu licencí.

 • Licence, je jinými slovy makléř nebo uživatel, který s programem pracuje
 • Licence může být passivní nebo aktivní
  Aktivní - makléř se pod touto licencí může do programu přihlásit a aktivně s ním pracovat.
  Passivní - makléř figuruje v systému, ale nikdo se pod něj nemůže přihlásit. Používá se zejména v těch RK, které administrativní práci přenechávají asistentkám.
 • Platby za software je možné provádět kvartálně nebo ročně a platí se vždy dopředu na následující období
 • Platba zahrnuje servis i aktualizace programu, údržbu importních můstků, které software podporuje
 • Inzerce na jednotlivých serverech je zpoplatněna dle ceníků realitních serverů, které si dohadujete individuálně s jednotlivými servery
 • Ceny a funkčnost přídavných modulů případně ostatních služeb, jsou popsány v rozšiřující moduly a služby