Přihlásit do Realka

Dovolujeme si upozornit, že aktuálně software REALKO již není možné vyzkoušet ani zakoupit. Program Realko postupně nahrazuje nový realitní software Igluu. Níže uvedené informace jsou určeny pro stávající klienty, pro které zůstává funkčnost Realka nezměněna včetně možnosti rozšíření o nové licence a moduly (ohledně možnosti přechodu na systém Igluu se můžete informovat na +420 734 543 728).

I nadále poskytujeme služby v oblasti tvorby webových stránek, u kterých zajišťujeme kompatibilitu z obou systémů.
Více informací o systému Igluu.

Vyberte si verzi realitního softwaru REALKO a využívejte jen ty funkce, které ke své práci potřebujete.

Objevte výhody šité na míru

 • Software se přizpůsobí velikosti Vaší kanceláře
 • S vybranou verzí programu, lze kdykoli přejít na vyšší verzi
 • Licence je možné kdykoli navýšit nebo snížit
 • Využívejte jen ty moduly, které potřebujete ke své práci
 • Vše pravidelně aktualizujeme
 • Reagujeme na požadavky klientů a rozšiřujeme funkčnost programu
 • Udržujeme aktuální, spolehlivé a rychlé importní můstky na nejznámější realitní servery na trhu

Ceny REALKA

Ceny se zpravidla odvíjí od počtu a druhu licencí.

 • Licence, je jinými slovy makléř nebo uživatel, který s programem pracuje
 • Licence může být passivní nebo aktivní
  Aktivní - makléř se pod touto licencí může do programu přihlásit a aktivně s ním pracovat.
  Passivní - makléř figuruje v systému, ale nikdo se pod něj nemůže přihlásit. Používá se zejména v těch RK, které administrativní práci přenechávají asistentkám.
 • Platby za software je možné provádět kvartálně nebo ročně a platí se vždy dopředu na následující období
 • Platba zahrnuje servis i aktualizace programu, údržbu importních můstků, které software podporuje
 • Inzerce na jednotlivých serverech je zpoplatněna dle ceníků realitních serverů, které si dohadujete individuálně s jednotlivými servery
 • Ceny a funkčnost přídavných modulů případně ostatních služeb, jsou popsány v rozšiřující moduly a služby