Přihlásit do Realka

Dovolujeme si upozornit, že aktuálně software REALKO již není možné vyzkoušet ani zakoupit. Program Realko postupně nahrazuje nový realitní software Igluu. Níže uvedené informace jsou určeny pro stávající klienty, pro které zůstává funkčnost Realka nezměněna včetně možnosti rozšíření o nové licence a moduly (ohledně možnosti přechodu na systém Igluu se můžete informovat na +420 734 543 728).

I nadále poskytujeme služby v oblasti tvorby webových stránek, u kterých zajišťujeme kompatibilitu z obou systémů.
Více informací o systému Igluu.

realitní software ZDARMA

Realitní software REALKO free je určen zejména pro začínající makléře.

Rozjeďte svůj business bez zatěžujících nákladů. Evidujte své zakázky a klienty na jedno místo, přehledně, bezpečně a jedním kliknutím exportujte na realitní servery.

  • plnohodnotnou funkčnost, jako pokročilejší verze Light
  • Rozdíl oproti verzi light, je v omezení počtu aktivních nabídek. V programu může být pouze 10 aktivních nemovitostí

 

Objednat Free

Cena verze FREE

Realitní software REALKO free, je zcela zdarma.