Přihlásit do Realka

Dovolujeme si upozornit, že aktuálně software REALKO již není možné vyzkoušet ani zakoupit. Program Realko postupně nahrazuje nový realitní software Igluu. Níže uvedené informace jsou určeny pro stávající klienty, pro které zůstává funkčnost Realka nezměněna včetně možnosti rozšíření o nové licence a moduly (ohledně možnosti přechodu na systém Igluu se můžete informovat na +420 734 543 728).

I nadále poskytujeme služby v oblasti tvorby webových stránek, u kterých zajišťujeme kompatibilitu z obou systémů.
Více informací o systému Igluu.

Realko light

Realitní software REALKO light je určen zejména pro začínající realitní kanceláře nebo rodinné firmy, které nemusí hlídat počínání svých zaměstnanců a mají přehled o svých zakázkách případně klientech poptávajících.

  • Evidence nemovitostí
  • Evidence klientů
  • Možnost tisku a zasílání emailů
  • Denní přehled
  • Přehled komunikace s klientem
  • Organizační struktura kanceláře (pobočky, oddělení)
  • Možnost nastavení práv
  • Nastavení automatizace
  • Export na realitní servery
  • V rámci licence naprogramujeme základní realitní web zdarma

 

Objednat Light

Cena verze LIGHT

Cena je pouze paušální

Cena stálá
200 Kč/měs
Cena 1x licence
(bez rozdílu passivní, či aktivní)
100 Kč/měs

* Uvedené ceny jsou bez DPH