Přihlásit do Realka

Dovolujeme si upozornit, že aktuálně software REALKO již není možné vyzkoušet ani zakoupit. Program Realko postupně nahrazuje nový realitní software Igluu. Níže uvedené informace jsou určeny pro stávající klienty, pro které zůstává funkčnost Realka nezměněna včetně možnosti rozšíření o nové licence a moduly (ohledně možnosti přechodu na systém Igluu se můžete informovat na +420 734 543 728).

I nadále poskytujeme služby v oblasti tvorby webových stránek, u kterých zajišťujeme kompatibilitu z obou systémů.
Více informací o systému Igluu.

REALITNÍ SOFTWARE

O programu realko

 • Realko je nejrozšířenější realitní software v ČR
 • Program Realko využívá přes 300 realitních kanceláří,
  s více jak 2000 uživateli
 • Díky širokým možnostem nastavení je vhodný pro každou
  realitní kancelář.


Přehled hlavních funkcí programu

 • Přístup z webu a mobilních zařízení
 • Správa a podrobná evidence nabídek a poptávek
 • Správa klientů (majitelů, zájemců, poptávajících, ...)
 • Exporty na realitní servery
 • Podrobné řízení a sledování životních cyklů nabídek, poptávek, klientů a zájmů
 • Propracované párování nabídek s poptávkami, včetně automatického oslovování klientů
 • Sledování obchodních akcí (mailů, telefonátů, jednání, prohlídek)
 • Plnohodnotný realitní software
 • Organizační struktura RK (makléři, pobočky, oddělení), možnost podrobného určování rolí a práv
 • Kalendář, úkolovník, makléřská tabule
 • Propojení s google kalendářem
 • Sledování a kontrola práce jednotlivých makléřů
 • Tiskové (excel, word, pdf aj.) a mailové výstupy
 • Reporty, statistiky, analýzy
 • Přizpůsobení programu (vlastní položky, formuláře, vzhled seznamů, tiskové šablony atd.)


Rozšiřující moduly

Realko je možné rozšířit o další funkce. Více viz. Rozšiřující moduly.

Verze programu

Realitní software Realko si můžete objednat v několika verzích. Liší se funkcemi i cenou. Více viz Verze programu.