Přihlásit do Realka

Dovolujeme si upozornit, že aktuálně software REALKO již není možné vyzkoušet ani zakoupit. Program Realko postupně nahrazuje nový realitní software Igluu. Níže uvedené informace jsou určeny pro stávající klienty, pro které zůstává funkčnost Realka nezměněna včetně možnosti rozšíření o nové licence a moduly (ohledně možnosti přechodu na systém Igluu se můžete informovat na +420 734 543 728).

I nadále poskytujeme služby v oblasti tvorby webových stránek, u kterých zajišťujeme kompatibilitu z obou systémů.
Více informací o systému Igluu.

Porovnání verzí

Verze
verze free
verze light
verze standard

Evidence nabídek

Omezení počtu aktivních nabídek

10

Prezentace nabídek

Evidence klientů

Možnost tisku a zasílání emailů

Denní přehled

Přehled komunikace s klientem

Organizační struktura kanceláře (pobočky, oddělení)

Možnost nastavení práv

Nastavení automatizace

Export na realitní servery

V rámci licence, web zdarma

Evidence poptávek

Párování nabídek s poptávkami

Evidence a přehled životního cyklu zájemce

Přehled prohlídek a komunikace s klienty

Kalendář, úkolovník, makléřská tabule

Možnost propojení s google kalendářem

Reporty, statistiky

Mobilní verze

Dražby

Hromadné aktualizace a topování

Možnost rozšíření o moduly

Verze
verze free
verze light
verze standard

3D Panoramata

GDPR

Facebook hub

B2B

Realizace

Developerské projekty

Ceny nemovitostí

Realkoweb export