Přihlásit do Realka

Vyzkoušet REALKO

Zaregistrováním do níže uvedeného formuláře, Vám obratem zašleme přihlašovací údaje do demoverze programu. Demoverze neslouží k plnému používání, nýbrž k pouhému nahlédnutí a vyzkoušení si všech základních funkcí programu. Některé funkcionality jako export nabídek nebo systémové nastavení nelze vyzkoušet pro zachování výchozího nastavení programu. Demoverzi může využívat pro zkoušku více potencionálních klientů.

Formulář pro demoverzi