Přihlásit do Realka
Home | Aktuality | Aktualizace, energetické štítky, pozemky

Aktualizace programu

28.01.2016

Aktuálně je nasazena nová verze programu. Krom drobných oprav a změn, jsou významější

  • Zasílání Energetického štítku
    Od počátku tohoto roku je rozšířena povinnost inzerovat hodnoty energetického štítku i u nemovitosti na pronájem a dalších typů. Z toho důvodu jsme do Realka zavedli funkci, která v případě, že Vaše nemovitosti ještě nemají zadánu hodnotu energetického štítku, bude automaticky při exportu na realitní servery, tisku nebo zasílání emailu, doplněna o nejnižší hodnotu G.
  • Rozšíření podtypu u pozemku
    Abychom lépe kategorizovali některé typy pozemků, jako jsou vinice, sad nebo parkoviště aj., přidali jsme do podtypu nemovitosti k typu Pozemek, další hodnoty (sad, vinice, ostatní)
  • Změna stavu v detailu nabídky
    Aby program nebyl příliš přetlačítkován, změnili jsme rozložení tlačítek v detailu nemovitosti, které se týkají změny stavu nabídky. V současné chvíli se vypisuje stav na tlačítku a po kliku se objeví možnosti změnit na jiný stav (rezervováno, zrušeno aj.)