Přihlásit do Realka

Integrace do Realka

Podrobnosti o komunikaci realitního software Realko se systémem REBS.

K jakým datům má systém REBS přístup

Chápeme, že Vaše data jsou velmi cenná, a proto zde poměrně podrobně uvádíme, jaká data a kdy se z Realka do systému REBS předávají.

Systém REBS nemá přístup k žádným dalším informacím mimo:

 • odeslaných leadů (viz dále)
 • datům organizační struktury Vaší RK (pobočky, oddělení, makléři)

Odesílání dat do systému REBS můžete aktivovat a můžete jej také kdykoliv zrušit.

Co je lead

Lead jsou informace o klientovi, které se odesílají z realitního software Realko do systému REBS. Lead je pak dále zpracováván finančním poradcem. Podrobný obsah leadu je popsán dále.

Systém REBS nemá přístup k žádným dalším informacím mimo odeslaných leadů.

Kdy lead vzniká

Lead o klientovi se odesílá automaticky (na pozadí) pouze v těchto situacích:

 • lead Majitele nabídky – při uložení nabídky ve stavu příprava
 • lead Poptávajícího – při vytvoření poptávky ve stavu příprava
 • lead Zájemce – při přepnutí do stavu má zájem

Lead o každém klientovi se odesílá maximálně jednou a dále neprobíhají žádné aktualizace.

Lead o klientovi je také možné odeslat ručně, z karty klienta (opět pouze v případě, že ještě nebyl odeslán).

Aktivace odesílání leadů

Aby byla vůbec komunikace aktivní, musí se komunikace se systémem REBS zapnout. Pokud máte s REBS uzavřenou příslušnou smlouvu, přejděte v realitním software Realko do Správa - Administrace - Financování Partners a klikněte na tlačítko Aktivovat.

Odesílání veškerých informací můžete kdykoliv přerušit na stejném místě tlačítkem Deaktivovat.

Přístup do systému REBS

V levém menu v bloku Přehled přibyla položka Financování Partners, kde se dostanete do systému REBS. Tam vidíte podrobnosti o odeslaných leadech, získaných provizích atd... Více viz nápověda REBS.

Nastavení klienta před odesláním leadu

Leady se odesílají automaticky ve výše uvedených situacích. Při zadávání klienta (a případně v jeho editaci před odesláním leadu) můžete upravit následující položky v bloku Export Partners:

 • Neexportovat - pokud zaškrtnete, lead o tomto klientovi se vůbec nevytvoří
 • Druh klienta (nastavte běžný, VIP nebo a-klient)
 • Poznámka pro Partners - vyplňte jakékoliv info, které chcete finančnímu poradci sdělit.

POZOR - po odeslání leadu již tyto údaje nejdou změnit a další úpravy v leadu tohoto klienta musíte dělat v systému REBS.

Podrobný obsah leadu

Jaké údaje předává realitní software Realko do systému REBS o klientovi:

 • Klient - Jméno
 • Klient - Příjmení
 • Klient - Firma
 • Klient - Telefon
 • Klient - Email
 • Klient - Typ leadu (majitel nabídky, majitel poptávky, zájemce, jiné)
 • Klient - Druh klienta (běžný, VIP, a-klient)
 • Klient - popis
 • Poznámka pro Partners

Položka popis je sestavována následovně dle typu leadu (a při ručním odesílání ji máte možnost upravit ručně):

majitel poptávky
"Poptavá - " + Poptavka.AutomatickyPopis

majitel nabídky
"Nabízí - " + Nabidka.AutomatickyPopis

zájem
"Hledá - " + Zajemce.NabidkaOkterouSeZajima.AutomatickyPopis

Automatický popis je složen z následujících vlastností nabídky nebo poptávky:
typ, dispozice, plocha, typ vlastnictvi, lokalita, cena